There are no translations available.

A MAKÁR nem csak a károk elbírálásában játszik szerepet, de a károk megelőzésében is, úgy mint:

- kármegelőzés, kockázatfelmérés
- kárfelmérés, kárbecslés,
- szakértői tanusítvány készítése,
- kártérítési igény szakszerű összeállítása, érvényesítése a megbízó nevében,
- a megbízó kéviselete biztosítási peres eljárásban.

szolgáltataási területek:
gépjárműkár
vagyonkát ( tűz. robbanás, elemi csapás, betörés)
személyi sérüléses károk
felelősségi károk

mezőgazdasági kár
üzemszünet
környezeti károk
nemzetközi szállítmány károk CMR

A mai világban mindenki, legyen az magánszemély vagy szervezet, számtalan kárkockázatnak van szinte állandóan kitéve. A MAKÁR nem csak a károk elbírálásában játszik szerepet, de a károk megelőzésében is. A kockázatok alapján elkerülhető az alul- vagy felülbiztosítás.

Ha a káresemény bekövetkezését nem sikerült megelőzni, elkerülni, és a kár rendezéséhez gyors tanácsadásra és segítségre van szükség, akkor a Magyar Kárszakértők Országos Egyesületéhez bárki, bármikor bizalommal fordulhat.